Farmdating.com

Kwaliteit

1) Betrouwbaarheid van de service

Farmdating belooft geen valse ledenprofielen aan te maken met als doel het ledenaantal te verhogen.

 

2) Controle van advertenties

Farmdating verklaart alle advertenties te controleren, en advertenties te wijzigen of te weigeren die ongepaste of aanstootgevende uitspraken bevatten, of uitspraken die in strijd zijn met de aard van onze service.

 

3) Controle van gesproken advertenties

Farmdating verklaart alle gesproken advertenties te controleren, en advertenties te wijzigen of te weigeren die ongepaste of aanstootgevende uitspraken bevatten, of uitspraken die in strijd zijn met de aard van onze service.

 

4) Controle van foto's en videobeelden

Farmdating verklaart alle foto's en videobeelden te controleren, en foto's en videobeelden te wijzigen of te weigeren die ongepaste of aanstootgevende inhoud bevatten, of inhoud die in strijd is met de aard van onze service.

 

5) Diensten van derden

Farmdating belooft om nooit en in geen geval een animatieservice in te roepen om kunstmatig het aantal contacten op de site te verhogen.

 

6) Commerciële aanbiedingen

Farmdating verklaart gebruikers niet te zullen aanzetten tot onbewust gebruik van betaalde diensten. Alle betaalde diensten worden duidelijk en met bijbehorende tarieven aangegeven.

 

7) Reclame

Farmdating verklaart niet rechtstreeks te adverteren in on line of off line media die niet passen bij het imago en de uitgangspunten van de site.

 

8) Persoonsgegevens

Farmdating verklaart zich te houden aan alle wetten en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

 

9) Correspondentie

Farmdating verklaart alles in het werk te stellen om ongewenst contact tussen leden te voorkomen en het melden van gedragsproblemen mogelijk te maken. Na melding van een gedragsprobleem, wordt de geldigheid ervan door Farmdating gecontroleerd en wordt het lid dat zich misdraagt voorgoed uitgesloten.

 

10) Bescherming van persoonsgegevens

Farmdating verklaart geen persoonsgegevens (bijvoorbeeld je adres) aan andere leden te zullen verstrekken.