Farmdating.com

Kvalitet

Tjänsternas pålitlighet

Farmdating lovar att inte skapa några falska medlemsprofiler i syfte att öka antalet medlemmar.

 

Kontroll av annonserna

Farmdating lovar att kontrollera alla annonser och ändra eller vägra annonser som innehåller olämpliga eller upprörande uttalanden, eller uttalanden som strider mot våra tjänsters natur.

 

Kontroll av intalade annonser

Farmdating lovar att kontrollera alla intalade annonser och ändra eller vägra annonser som innehåller olämpliga eller upprörande uttalanden, eller uttalanden som strider mot våra tjänsters natur.

 

Kontroll av foton och videobilder

Farmdating lovar att kontrollera alla foton och videobilder och ändra eller vägra foton och videobilder som har ett olämpligt eller upprörande innehåll, eller ett innehåll som strider mot våra tjänsters natur.

 

Tjänster från andra parter

Farmdating lovar att aldrig någonsin anlita en animeringstjänst för att på ett konstgjort sätt öka antalet kontakter på sajten.

 

Kommersiella erbjudanden

Farmdating lovar att inte lura användarna att omedvetna utnyttja betalda tjänster. Alla betalda tjänster anges tydligt tillsammans med priserna för dessa.

 

Reklam

Farmdating lovar att inte annonsera direkt i medier online eller offline som inte passar ihop med sajtens image och utgångspunkter.

 

Personuppgifter

Farmdating lovar att följa alla lagar och regler om skydd av personuppgifter.

 

Korrespondens

Farmdating lovar att göra allt som är möjligt för att förebygga oönskade kontakter mellan medlemmarna och göra det möjligt att anmäla diskutabelt uppförande. Efter att ett diskutabelt uppförande har anmälts kontrolleras dess giltighet av Farmdating och därefter utesluts den medlem som misskött sig.

 

Skydd av personuppgifter

Farmdating lovar att inte överlåta några personuppgifter (till exempel din adress) till andra medlemmar.