Farmdating.com

Jakość

Wiarygodność serwisu

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że nie będzie tworzył fikcyjnych profili w celu podniesienia liczby członków serwisu.

Kontrola reklam

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że będzie kontrolować wszystkie reklamy, zmieniać je lub odmawiać ich zamieszczenia, jeśli zawierają one niewłaściwe lub obraźliwe treści a także treści pozostające w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w naszym serwisie.

Kontrola reklam mówionych

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że będzie kontrolować wszystkie mówione reklamy, zmieniać je lub odmawiać ich zamieszczenia, jeśli zawierają one niewłaściwe lub obraźliwe treści a także treści pozostające w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w naszym serwisie.

Kontrola zdjęć i filmów video

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że będzie kontrolować wszystkie zdjęcia i filmy video, zmieniać je lub odmawiać ich zamieszczenia, jeśli zawierają one niewłaściwe lub obraźliwe treści a także treści pozostające w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w naszym serwisie.

Usługi stron trzecich

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że nigdy i w żadnym wypadku nie będzie przeprowadzał działań animacyjnych mających na celu sztuczne zwiększenie liczby kontaktów na stronie.

Oferty komercyjne

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że nie będzie nakłaniał użytkowników serwisu do niepożądanego korzystania z płatnych usług. Wszystkie płatne usługi są wyraźnie wyszczególnione wraz z obowiązującymi stawkami.

Reklama

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że nie będzie się bezpośrednio reklamował w mediach tradycyjnych ani elektronicznych, które nie odpowiadają podstawowym wizerunkowi i założeniom serwisu.

Dane osobowe

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że postępuje zgodnie ze wszystkimi postanowieniami ustaw i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Korespondencja

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że uczyni wszystko, aby uniknąć niepożądanego kontaktu pomiędzy członkami serwisu oraz umożliwić zgłaszanie wystąpienia problemów związanych z zachowaniem innych członków serwisu. Po zgłoszeniu problemu związanego z zachowaniem innych członków serwisu, serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating sprawdzi zasadność zgłoszenia a członek serwisu, który dopuścił się takiego zachowania zostanie definitywnie wyrzucony z serwisu.

Ochrona danych osobowych

Serwis Randkowanie na Sianie – Farmdating oświadcza, że nie będzie udzielał żadnych danych osobowych (na przykład Twojego adresu) innym członkom serwisu.